W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa pozostaje firma Poradnia Dietetyczna Kaloria Zdrowia Natalia Rykowska, NIP 7451835182, REGON 362031164, z siedzibą Kołobrzeska 46,    80 – 394 Gdańsk.

  • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz realizacja usługi zgodnie z zasadami zawartymi w RODO Art. 6, ust. 1, lit. B.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.
  • W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usługi wykonania usługi.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać w wybrany przez Państwa sposób:

Mailowo na adres: kontakt@kaloriazdrowia.pl
Telefonicznie: 512 645 426
Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kaloriazdrowia.pl
Listownie na adres: Poradnia Dietetyczna Kaloria Zdrowia Natalia Rykowska, ul. Lawendowe Wgórze 36A/45, 80-175 Gdańsk